Sobota 24 czerwca 2017 Esperanto Język Polski Wersja uproszczona do druku Pomoc  
ESPERANTO.PL
  SERWISY  :  Ogłoszenia  Informacje  Katalog  Galeria  Forum  Chat  Download  Słownik   
  TEMATY : Strona główna  Esperanto  Nauka esperanto  Literatura  Religia  Komputery  Muzyka  Ludzie  Humor  PZE   
ARKONES
Radio Polonia
Eldonejo HEJME (Pola Esperantisto)
http://www.ĝxangalo.com
Kliknij tutaj
http://www.esperanto.pl
Ciekawa Strona
Jeli masz konto pocztowe w esperanto.pl moesz uyżklienta www - neomail
Jeli masz konto pocztowe w esperanto.pl moesz uyżklienta www - horde
Zmiana hasa
Odson:
43171134
od 2002.01.01

Literatura » Polska tłumaczona

Adam Mickiewicz - Sur la Alpoj en Splügen

Neniam, do neniam disiĝi ni povas:
Vi sur la mar’ kaj lando mian vojon trovas;
Sur la montaj glacioj brilas viaj spuroj,
voĉon vian mi aŭdas en l’akvosusuroj.
Kiam mi rerigardas, tremblas mi, sopiras;
Figuron vian vidi timas kaj deziras.

Maldankema! Hodiaŭ en la mont-malsuboj
Mi falas en abismojn, perdiĝas en nuboj,
Aŭ haltas lacigita, rigardas glacion,
Desur l' okul' viŝante etan akvostrion -
La nordstelon mi serĉas sur ĉiel' malklara,
Mi serĉas Litvon, hejmon kaj vin, mia kara.
Maldankema! Hodiaŭ eble la reĝino
De la balo vi dancas ebria pro vino,
Aŭ kun novaj amantoj eble vi petolas,
Kaj pri nia ameco kun ili parolas!

Vi jam certe forgesis pri mia ampoŝto,
Nun ja oni vin nomas: Sinjorina Moŝto;
Sklavoj kaj servuloj vin ĉirakaŭnte dekas,
Vin plezuro dormigas kaj ĝojo vin vekas.
Ĉu vi feliĉas, aŭ pli feliĉa estus
Se kun l' al-vi-fidela ekzilit' vi restus?

Ho, mi inter la rokoj vin permane gvidus,
La lacon mi forkantus de vi kaj forridus,
Mi estus la unua por salti en rojon
Kaj el roketoj por vi konstrui la vojon,
Ke gambet' via pasu per l' akv' ne tuŝita;
Manojn viajn mi kisus por varmiĝ' subita.
Ripozo nin atendus en kaban' montara,
Kaj mi deŝultrigus kaj vestkovrus vin kara.
Ĉe fajro sidinte jam, sur pajlosako,
Ekdormus kaj vekiĝus vi sur mia brako.
Tłumaczenie: Jarosław Zawadzki

  Powered by: Mirosaw Stein, PHP & MySQL