Sobota 24 czerwca 2017 Esperanto Język Polski Wersja uproszczona do druku Pomoc  
ESPERANTO.PL
  SERWISY  :  Ogłoszenia  Informacje  Katalog  Galeria  Forum  Chat  Download  Słownik   
  TEMATY : Strona główna  Esperanto  Nauka esperanto  Literatura  Religia  Komputery  Muzyka  Ludzie  Humor  PZE   
ARKONES
Radio Polonia
Eldonejo HEJME (Pola Esperantisto)
http://www.ĝxangalo.com
Kliknij tutaj
http://www.esperanto.pl
Ciekawa Strona
Jeli masz konto pocztowe w esperanto.pl moesz uyżklienta www - neomail
Jeli masz konto pocztowe w esperanto.pl moesz uyżklienta www - horde
Zmiana hasa
Odson:
43171115
od 2002.01.01

Pomoc

WWW.UNICODE.ORG Unicode jest zalecanym standardem do oglądania tekstów polskich i esperanckich, gdyż jako jedyny umożliwia jednoczesne wyświetlanie znaków charakterystycznych dla obu języków. Internauci, których przeglądarki nie obsługują unikodu, mogą skorzystać z kodowania w standardzie: X−Kodo (esperanckie w X-kodzie a polskie w Latinie 2) lub Latin 3 (esperanckie w Latinie 3, a polskie zamienione na znaki łacińskie ą-a, ś-s itd.).

Wersja uproszczona do druku Większość przeglądarek pozwala na drukowanie stron internetowych na drukarce. Przycisk drukarki pozwala wyświetlić uproszczoną wersję strony pozbawioną elementów nawigacyjnych witryny i ozdobnych (menu, reklamy, banery itp.), gdyż takie element na wydruku są zazwyczaj niepożądane.

Język Polski

Esperanto
Elementy nawigacyjne witryny (np. menu), oraz niektóre strony są w dwóch wersjach językowych - w języku Polskim i w Esperanto. Ma to umożliwić esperantystom nie znającym języka polskiego na swobodne poruszanie się po witrynie i dotarcie do materiałów w Esperato.
  Powered by: Mirosaw Stein, PHP & MySQL