Sobota 24 czerwca 2017 Esperanto Język Polski Wersja uproszczona do druku Pomoc  
ESPERANTO.PL
  SERWISY  :  Ogłoszenia  Informacje  Katalog  Galeria  Forum  Chat  Download  Słownik   
  TEMATY : Strona główna  Esperanto  Nauka esperanto  Literatura  Religia  Komputery  Muzyka  Ludzie  Humor  PZE   
ARKONES
Radio Polonia
Eldonejo HEJME (Pola Esperantisto)
http://www.ĝxangalo.com
Kliknij tutaj
http://www.esperanto.pl
Ciekawa Strona
Jeli masz konto pocztowe w esperanto.pl moesz uyżklienta www - neomail
Jeli masz konto pocztowe w esperanto.pl moesz uyżklienta www - horde
Zmiana hasa
Odson:
43171086
od 2002.01.01

Esperanto » Informacje
Instruista kursaro en Poznano (Pollando) » Ciekawostki

Instruista kursaro en Poznano (Pollando)

Instruista kursaro en Poznano (Pollando) en la kunlaboro de la Interlingvistikaj Studoj de UAM kaj ILEI
La Interlingvistikaj Studoj de UAM kaj ILEI kune organizas internacian instruistan kursaron,
kiu disponigos la bazajn konojn necesajn por instruado de esperanto
kaj trejnos la partoprenantojn pri metodiko.
La kursaro necesigas partoprenon dufoje en la surloka semajna sesio
(la unua okazos 15-21.09.2007 kaj la dua 2-8.02.2008), intertempan hejman laboradon,
retan konsultiĝon kun la kursgvidantoj kaj pretigon de laboraĵo pri metodika temo,
kies prezento kaj fina ekzameno okazos en septembro 2008.
Aliĝantoj ricevos ILEI-diplomon pri instruista kursaro.
(Tiuj kiuj partoprenos la kursaron enkadre de siaj tri-jaraj interlingvistikaj studoj,
kiel specialiĝon, ricevos diplomon pri postdiplomaj interlingvistikaj studoj.)
Kondiĉo: bona lingvoscio (atestilo pri esperanto-ekzameno estas bonvena)
kaj baza kono de esperanta kulturo, krome finita mezgrada lernado (tipo de abiturienta ekzameno).
Partoprenkotizo: A-landoj: 360 EUR, B-landoj 125 EUR por unu semestro.
El la Programo
Lingvopedagogio (Zsófia Kóródy, Ilona Koutny, Katalin KovÄ?ts, Maria Majerczak):
Bazaj faktoroj de lingvopedagogio
Esperanta metodiko
Instruhelpiloj (de instruista kofro ĝis retkursoj)
Esperanta kulturo (IstvÄ?n Ertl, Aleksander Korĵenkov, Ilona Koutny):
Plej gravaj eventoj de historio de esperanto
Ĉefaj periodoj de e-literaturo
Tiklaj punktoj de e-gramatiko
Lingva trejnado (per testoj)
Kiel donaco: partopreno en la aktualaj kursoj de la Interlingvistikaj Studoj:
Problemojn de la nuntermpa e-movado (Humphrey Tonkin)
Nuntempa literaturo (IstvÄ?n Ertl)
Psikologiaj aspektoj de komunikado (Claude Piron)
Interkultura komunikado (Ilona Koutny)
Aliĝo ĉe: ikoutny@amu.edu.pl
d-rino Ilona Koutny, gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj
Universitato Adam Mickiewicz
al. Niepodleglosci 4, PL-61-874 Poznan
http://www.staff.amu.edu.pl/~interl/index.html
***************************************
Temoj por la metodika seminario:
1) Historio de la metodoj de lingvoinstruado (Tradiciaj kaj modernaj metodoj,
specialaj metodoj por la E-instruado, inkl. komunikan metodon)
2) Psikologiaj faktoroj de la lingvoinstruado
3) Evoluigo de kapabloj -- ekzercotipoj (analizo kaj kreado)
4) Instruo de E-gramatiko
5) Instruado de vortprovizo, uzo de vortaroj
6) Pllanado de kursoj, elekto de lernolibroj, materialoj, planado de lecionoj
7) Instruhelpiloj (kreado, analizo)
8) Motivigo, mezuro, taksado, ekzamenoj
9) E-lerniloj (libroj, filmoj, KD-ROM materialoj, retaj kursoj)
10) E-o legaĵoj, eldonaĵoj, revuoj por lingvolernantoj
11) Lingvaj ludoj, poemoj, kantoj
12) Konoj pri e-kulturo
13) Lingvaj interferoj kaj ties instruado
14) Propedeǔtika valoro de E-o instruado
15) Organizado de la instrulaboro (varbado por E-o, lanĉebloj de E-kursoj,
16) Internaciaj kunlaborebloj, movadaj konoj (Flugiloj, Interkulturo, Euroscuola)
  Powered by: Mirosaw Stein, PHP & MySQL