Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/esperant/domains/esperanto.pl/public_html/malnova/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14
Esperanto.pl: Otwarty list Claude Pirona do Leonarda Orbana

nazwa:

e-mail:

www:

tresc:

Esperanto.pl

Otwarty list Claude Pirona do Leonarda Orbana

Kazimierz Krzyżak 12.10.2008 15:21

“ a Pan co myśli o językach w Europie?” – pyta Leonard Orban, członek Komisji Europejskiej , odpowiedzialny za wielojęzyczność.

Dziękuję Szanowny Panie, że zaprosił Pan Europejczyków, by wyrazili swoją opinię. To jest miły znak szacunku okazany zwykłym obywatelom.

Europejski problem językowy jest zderzeniem dwóch przeciwstawnych potrzeb: potrzeby komunikowania się i potrzeby poszanowania równych praw i osobistej tożsamości.

Używanie języka angielskiego nie jest demokratyczne. To powoduje “niemotę” większości Europejczyków. Proszę zaobserwować jak porozumiewają się dwaj innojęzyczni 30-40 letni Europejczycy, którzy studiowali język angielski 6, lub 7 lat.. Widoczne są wszystkie objawy afazji. Oni mówią urywanymi zdaniami, szukają w pamięci potrzebnych słów, potrzebują wielokrotnego powtórzenia pytań, aby zrozumieć, nie potrafią prawidłowo wymawiać.

Rozważając czas i wysiłek poświęcony na naukę, rezultat jest opłakany.
Przyczyną jest to, że język angielski nie jest przystosowany do wymogów komunikacji między-kulturowej. Obiektywnie udowadnia to fakt, że inwestycja dziesięciokrotnie mniejsza daje nieporównanie lepszy wynik, kiedy język komunikowania jest mądrzej i racjonalniej wybrany.

Nie tylko niedemokratyczne jest narzucanie języka angielskiego, ale jeszcze bardziej sposób przedstawiania problemu językowego obywatelom.

Ludzie odpowiedzialni za środki przekazu, elita inteligencka przyczyniają się do gigantycznego oszustwa, prawdopodobnie bardziej z niewiedzy, aniżeli z chęci, lecz w innym przypadku z godnym potępienia lekceważeniem konsekwencji. Oszustwo jest łatwo przyjmowane.

Psychologicznie łatwiej jest dać się oszukać, niż przeciwstawić się rzeczywistości i nigdy nie brakuje skłonności, by widzieć coś na miarę naszych pragnień, a nie faktów.

Jednak oszustwo jest oszustwem niezależnie jakie czynniki prowadzą do niego. Tylko, że oszukiwanie ludzi jest niedemokratyczne.

1. Mówi się ludziom innojęzycznym, ze można dobrze nauczyć się języka angielskiego. Oszustwo. To jest możliwe tylko dla części osób, studiujących 4, lub 5 lat w angielskim uniwersytecie. Nawet wtedy nierówność poziomu językowego w porównaniu z rodowitym Anglikiem pozostaje.

2. Mówi się, że w szkole można nauczyć się angielskiego. Większość uczniów wyobraża sobie, ze kończąc kurs, będą dobrze znać język. Oszustwo Badania przeprowadzone w Hanowerze na 3 700 studentach po 8 do 10 latach nauki wykazały, że tylko 1% znalazło się w kategorii “Znajomość bardzo dobra”, a 4% w “Znajomość dobra”. Badanie wykazało, ze większość młodzieży miała duże złudzenia oceniając swoją wiedzę w 34% “bardzo dobrze” i 38% “dobrze. Samo-oszukiwanie . Obiektywizm w stosunku do siebie jest zawsze trudny. Niestety samo-oszukiwanie się jest przeciw demokracji, bo powoduje następne oszustwa.

3. Każe się wierzyć, że po tej nauce angielskiego będzie można porozumieć się na całym świecie. Oszustwo. W Europie więcej niż 90% mieszkańców nie potrafi zrozumieć prostych zdań angielskich na temat życia codziennego. Proszę spróbować porozmawiać ze spotkanym na ulicy Polakiem, lub Francuzem. Okaże się, że oszukano cię mówiąc o powszechności języka angielskiego.

4. Każe się wierzyć, że panowanie języka angielskiego jest ostateczne i absurdem jest proponowanie zmiany systemu, nawet po okresie przejściowym. Historia uczy nas, że takie sądy częściej się nie spełniają. Nikt nie wie co zdarzy się jutro. Przedstawiać przypuszczenia jako rzeczywistość jest oszustwem.

5. Oszukuje się ludzi ukrywając w jakim stopniu wymowa języka angielskiego jest inna i trudniejsza, niż w większości języków innych narodów. Unika się wyjaśnienia, że większość dźwięków wymowy i spółgłoska ‘th” nie istnieje w językach 82% Europejczyków. Są to stałe źródła nieporozumień i ryzyko ośmieszenia.

6. Język angielski wymaga podwójnego wysiłku do zapamiętania słów , ale o tym się nie mówi. Oszustwo. Prawie we wszystkich językach istnieje ułatwiająca zależność między słowami wynikającymi z tego samego rdzenia. W angielskim trzeba się uczyć osobno wszystkich synonimów i ogromnego słownika.

7. Daje się do zrozumienia, że angielski jest językiem tak precyzyjnym jak inne. Oszustwo. Jest mniej precyzyjny. Pojęcia zawierają szeroką interpretację. Pracowałem jako tłumacz kilku języków, ale żaden nie stwarzał takich wątpliwości jak angielski. Jest to kłopotliwe w dziedzinie prawa i nauki. Oto przykłady:

a) Develop an industry może znaczyć: “postawić przedsiębiorstwo”, tworzyć przedsiębiorstwo, które jeszcze nie istnieje”, jak “rozwinąć, zmasować już istniejące”. b) Bush warned against attacking Iran może znaczyć “Bush przestrzegł przeciw atakowi na Iran” i “Bush był ostrzeżony przez innych przed atakiem na Iran”. c) Moja znajoma tłumaczka zaczęła tłumaczyć: “Iraqis today have no power kiel “ Irakijczycy dzisiaj nie mają mocy (politycznej)”, a po kilku minutach postępującego przemówienia zrozumiała, że powinna była poiedzieć: “Dzisiaj jest dzień bez energii elektrycznej w Iraku” d) English teacher może odnosić się tak samo do Anglika uczącego matematyki, jak Węgra uczącego języka angielskiego.. Mogę przedstawić ogromną ilość przykładów, ale te prawdopodobnie wystarczą

8. Mówi się, że esperanto jest zabawą, amatorszczyzną, fantazyjną utopią, która nie funkcjonuje. Oszustwo. Porównując esperanto w praktyce z angielskim na wysokim poziomie, z angielskim żenującym, z równoczesnym, albo późniejszym tłumaczeniem, porównując gesty, jąkanie, trzeba stwierdzić, że esperanto przewyższa angielski, chociaż nie wymaga nawet groszowej inwestycji, a potrzebuje mniej wysiłku i czasu. Po 6 miesiącach nauki esperanto pozwala na komunikację , czego nie osiąga się po 6 latach nauki innych języków. Stosunek wyniku do kosztu jest najlepszy w porównaniu z innymi językami.

9. Twierdzi się, że angielski jest jedynym rozwiązaniem wielojęzyczności i koszty jego wprowadzenia są nieważne i niemożliwe do zmniejszenia. Oszustwo. Koszty nauki i stosunków międzynarodowych byłyby mniejsze, gdyby angielski zastąpiony został przez esperanto. Ekonomista Francois Grin obliczył, że Europa wprowadzając esperanto zaoszczędziłaby 25 miliardów euro rocznie.

Oszustwem jest twierdzenie, że monopol nauczania angielskiego nie powoduje złych następstw. Setki godzin zaoszczędzone przy nauce esperanta pozwalają na naukę innych języków i kultur.

Reasumując, językowa organizacja europejska i światowa opierają się na oszustwach powtarzanych i pisanych, niezależnie, czy rozpowszechniający je są tego świadomi, czy nie. Oni powtarzają co się mówi, nie kontrolując faktów i nie myśląc o konsekwencjach tego postępowania.

Co zamierza Pan zrobić jako członek Komisji, co zamierza zrobić Komisja , aby przywrócić prawdę? Wybór języka angielskiego jako nadrzędnego środka porozumiewania nigdy nie będzie demokratyczną decyzją…Nigdy uczciwie nie poinformowano publiczności, nie pozostawiono obywatelom wolnego wyboru.

Prawdziwa demokracja wymaga, aby ludzie odpowiedzialni byli obiektywnie informowani o rozmaitych opcjach, informowali o nich publiczność, ostrzegali o możliwych oszustwach i pozwalali na wolny wybór.

Czy zgadza się Pan z takim punktem widzenia? Jeśli tak, to na czym opiera Pan swoje stanowisko? Jeżeli Komisja nadal będzie w takim bezwładzie, nie będzie nadziei na demokrację w europejskich instytucjach.

Każde oszustwo rozpowszechniane nawet w dobrej intencji może prowadzić tylko do braku demokracji.

Notka o autorze:

Claude Piron – Profesor psychologii, językoznawca, autor znanych książek i podręczników do nauki języka międzynarodowego, wieloletni tłumacz dla ONZ, funkcjonariusz Światowej Organizacji Zdrowia. Pracował w różnych krajach na świecie, ostatnio – w Szwajcarii. Przy biegłej znajomości francuskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego a nawet chińskiego (!) języka, najbardziej lubił wyrażać swoje myśli i poglądy w języku międzynarodowym esperanto. Używany przez niego język był niezwykle prosty i zrozumiały nawet dla początkujących. Zmarł w końcu stycznia 2008 w Szwajcarii, w wyniku odniesionych obrażeń po potrąceniu przez samochód.

Komentarze

 1. Henriko 22.03.2009 12:13 #

  Szanowny Panie Kazimierzu .
  Zgadzam się, że Angielski można lubieć , a ESPERANTO kochać .
  Ja wysłuchując tych , którzy przez wiele lat pracowali w różnych stanach “ dzikiej “ Ameryki
  doszedłem do wniosku , że język Angielski to najbardziej zawodny język świata, gdyż ma
  najwięcej dialektu .
  Wschód Ameryki ma problemy w porozumieniu się po angielsku z zachodem ameryki …
  Zachód Ameryki ma problemy w porozumiewaniu się ze wschodem , gdyż dialekt jest
  ogromny .

  Dlatego tylko “ dzicz “ toleruje tak ogromny dialekt języka angielskiego pomieszanego z
  językiem anglo – amerykańskim …

  Dlatego w Chinach już zaczynają częściej uczyć się Hiszpańskiego , Portugalskiego, Niemie – ckiego , oraz ukochanego przez naukowców języka ESPERANTO .

  Najserdeczniej pozdrawiam .

  Henriko .

Dodaj komentarz