Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/esperant/domains/esperanto.pl/public_html/malnova/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14
Esperanto.pl: Esperanto - nalłatwiejsze i najbogatsze

nazwa:

e-mail:

www:

tresc:

Esperanto.pl

Esperanto - nalłatwiejsze i najbogatsze

Edward Jaśkiewicz 14.11.2008 02:12

Esperanto – la plej facila kaj la plej riĉa
Afiŝita de JudithMeyer je mar, 11/13/2007 – 16:56.
• La Ideo

Esperanto estas kaj la plej facila kaj la plej riĉa lingvo en la mondo, la bazo de floranta internacia kulturo. Eblas trovi parolantojn de Esperanto en ĉiu lando en la mondo, de Francio al Japanio, de Islando al Ĉilio, kaj ili ĉiuj dividas siajn pensojn kaj literaturon kaj muzikon en Esperanto.
Mondo sen limoj, sen malamo
Esperanto estas parolata in Israelo same kiel en Irano, en Rusio kaj Ĉinio same kiel en Usono. Spertu afrikanan ĉantadon, brazilan dancadon, korean batalarton, germanan bieron kaj nepalan kuirarton, eble ĉiuj ĉe la sama renkontiĝo.
Spertu facilecon de komunikado trans lingvolimoj kiel vi neniam antaŭe spertis ĝin. Submergiĝu, partoprenu en la dividado de kulturoj. La diverseco de la mondo estas tuj ĉe vi.
Neniu lernaĉado plu!
Ne plu investu tri jarojn ĉe altlernejo provante lerni sufiĉe de la hispana por ke vi povu demandi pri la necesejo en Meksiko. Anstataŭe, investu tri monatojn por lerni Esperanton kaj vi jam povos esprimi multe pli (kaj en pli da landoj).
Esperanto estis specife desegnita por esti kiel eble plej facile lernebla, tiel ke ĉiu ĉie, eĉ sen talento por lingvolernado, povu komuniki libere kaj agrable, sen sento de mallerteco, ĝuste kiel en sia denaska lingvo. Se vi trovas ke malfacilas parkerigi malregulajn verbojn aŭ la sekson de substantivoj, Esperanto estas lingvo por vi, ĉar Esperanto forigis malutilajn malfacilaĵojn kiel tiuj. Sed ĝi ankaŭ multe faciligis la lernado de vortoj, ebligante vin esprimi pli per malpli da vortoj. Se vi lernas 500 esperantajn vortojn, estas la ekvivalento de havi 3000-vortan vortaron en la hispana.
Esperanto: la plej riĉa
Vidante la pruvon ke Esperanto estas nekredeble facila, kelkaj homoj kredas ke ĝi devas esti stultigita, ke ĝi ne povas esprimi kelkajn nuancojn, kiujn naturaj lingvoj povas esprimi. Sed fakte estas male: la samaj lingvopartoj, kiuj igas Esperanton facile lernebla, ankaŭ igas ĝin riĉa en esprimoj, esprimpova. En Esperanto, oni povas esprimi ĉion, kion oni povas esprimi en la angla, KAJ MULTE PLI.
Ne estas limo al la kvanto de konceptoj, kiuj estas nur unu vorto en Esperanto kaj longa ekspliko en la angla. Tial, Esperanto estas la elektita lingvo por multaj poetoj, kiuj verkas originale en Esperanto. Ekzistas pli ol 25 000 libroj en Esperanto, multaj regule-publikitaj ĵurnaloj kaj multaj diversaj muzikstiloj. Konsiderante ke Esperanto nur ekekzistis en 1887, tio eble estas la plej klara ekstera signo de kiel Esperanto fascinas ĉiun, kiu serioze volas lerni pri ĝi.
Bonvolu investi la tempon por lerni pri Esperanto. Ĉi tiu retpaĝaro provas respondi al ĉiuj viaj demandoj.
»
• English
• Deutsch
• Русский

Esperanto – najłatwiejsze i najbogatsze

Publikacja Judith Meyer marzec, 11/13/2007 – 16:56.
Tłumaczył na polski: Edward Jaśkiewicz 13/11/2008
• La Ideo

Esperanto jest najłatwiejszym i najbogatszym językiem w świecie oraz podstawą rozkwitu kultury narodowej. Mówiących w esperanto można znaleźć w każdym kraju świata. Od Francji po Japonię, od Islandii po Chile, wszyscy oni dzielą się swoimi myślami, literaturą oraz muzyką w esperanto.
Świat bez granic, bez nienawiści
W esperanto mówi się w Izraelu tak samo jak w Iranie, w Rosji czy w Chinach tak samo jak w Ameryce. Doświadczaj więc afrykańskiego śpiewu religijnego, brazylijskiego tańca, koreańskiej sztuki walki, niemieckiego piwa oraz nepalskiej kuchni i to może nawet podczas tego samego spotkania.
Doświadczaj łatwości w komunikacji za granicami jakich dotąd nie zaznałeś. Spróbuj zagłębić się w uczestniczenie poznawania innych kultur. Różnorodność świata jest tuż obok Ciebie.
Żadnej obrzydłej nauki dłużej!
Nie inwestuj nadal trzech lat w wyższej szkole próbując uczyć się hiszpańskiego, by móc zapytać się o toaletę w Meksyku. A w zamian zainwestuj trzy miesiące w naukę esperanta i możesz opanować o wiele więcej słów (przydatnych w wielu krajach).
Esperanto zostało tak specyficznie zaprojektowane żeby było jak najłatwiejsze do nauki, tak żeby każdy i wszędzie, nawet bez talentu w nauce języków, mógł swobodnie i z przyjemnością, bez poczucia niezręczności, właściwie się nim posługiwać jak swoim językiem ojczystym. Jeżeli masz trudności w uczeniu się na pamięć nieregularnych czasowników albo rzeczowników określających płeć, to esperanto jest językiem dla ciebie, ponieważ eliminuje ono takie niekorzystne trudności. A zatem ułatwia bardziej naukę słów, umożliwiając ci wyrażanie się mniejszym zasobem słów. Jeżeli nauczysz się 500 esperanckich słów, to stanowi to ekwiwalent 3000 słów słownika hiszpańskiego.
Esperanto: najbogatsze
Widząc dowód, że esperanto jest aż tak łatwe iż trudno w to uwierzyć, niektórzy ludzie skłonni są do mniemania, że musi ono być głupie bo nie potrafi się w nim wyrazić kilku niuansów, które są wytworem języków ojczystych. Lecz w rzeczywistości jest odwrotnie: te same elementy językowe, które czynią esperanto łatwym do nauczenia się, wzbogacają go możliwością sposobu wyrażania się. W esperanto można wyrazić wszystko co można wyrazić w języku angielskim, A NAWET WIĘCEJ.
Nie ma granicy ilości pojęć ogólnych, które są tylko pojedynczym słowem w esperanto, a długim objaśnianiem w j. angielskim. Dlatego esperanto jest często z wyboru językiem dla wielu poetów, którzy tworzą oryginalnie w esperanto. Istnieje ponad 25000 książek w esperanto, wiele regularnie publikowanych dzienników oraz różnych muzycznych stylów. Wziąwszy pod uwagę, że esperanto zaistniało dopiero w 1887 to jest to może najwyraźniejszy znak, że olśniewa ono każdego, kto poważnie chce się go uczyć.
Zechciej proszę zainwestować czas w naukę Esperanta. Ta strona próbuje odpowiedzieć na twoje pytania.

»
• English
• Deutsch
• Русский

Komentarze

  1. Jacek Kwiatkowski 12.12.2008 19:20 #

    Kiedyś miałem pływający dom. Wędrowałem nim przez 5 lat polskimi rzekami i kanałami, od 1970 do 1975 roku. Dom miał niewielkie wymiary. Z pokładem wokół długość 10 m., szerokość 4 m. Sam dom tylko 7×3, ale był i salonik, kuchnia, łazienka z wanną, centralne grzewanie. KIedyś był na statku kogut przygotowany na rosół. Uwiązany na sznurku patrzył na mijające brzegi.Wreszcie rozwinął skrzydła i wraz ze sznurkiem osiadł na wodzie. Próbował pływać. Widząc jego dzielność zrezygnowaiśmy z rosołu i przekazaliśmy w podarunku komuś, z prośbą aby dalej żył swobodnie. Z pokładu pływającego domu przesyłane były krótkie reportaże do Polskiego Radio redakcji esperanckiej, gdzie tłumaczono z polskiego na esperanto i wysyłano w świat. Była to piękna przygoda o której warto napisać ksiażkę. Związek z esperanto był silny, bo na bokach statku był wielki napis: PACON AL NIAJ INFANOJ (pokój dla naszych dzieci). Teraz znowu jest statek, nawet dwa, dla edukacji ekologicznej, i tam prawdopodopbnie będziemy zapoznawać młodzież z esperantem. Do zobaczenia na stronie www.bmpolonia.info Zaapraszamy w lato!!!

  2. HaK 01.12.2009 20:45 #

    Dalej tak trzymaj Jacku! To jest piękny sposób na życie ale także ciekawy na propagowanie idei Zamenhofa: ucz młodzież dobrej przyjaźni ze światem, z naturą i ludźmi, którzy czasem zapominają, że są jej częścią. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i twoich Bliskich.
    HaK

Dodaj komentarz