Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/esperant/domains/esperanto.pl/public_html/malnova/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14
Esperanto.pl: Esperanto na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

nazwa:

e-mail:

www:

tresc:

Esperanto.pl

Esperanto na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Kazimierz Krzyżak 08.10.2008 00:47

Serdecznie Witam Organizatorów i Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w temacie UTW. Zachęcam do korzystania z zamieszczanych tu materiałów celem szerzenia wiedzy o esperancie wśród słuchaczy UTW i zapraszam do twórczego wzbogacania i udoskonalania tych materiałów.

Aby ułatwić organizatorom Uniwersytetów Trzeciego Wieku zorganizowanie i prowadzenie na swoich terenach przedmiotu pt: „Idea i nauka esperanta”, pragnę podzielić się swoimi spostrzeżeniami w tym zakresie, ponieważ taki właśnie przedmiot prowadzę na Gdyńskim i Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Celem zapoznania słuchaczy UTW z ogólną ideą esperanta opracowałem 8 następujących tematów wykładów:

 1. Kłopoty z wielojęzycznością,
 2. Esperanto i jego idea,
 3. Prześladowanie esperanta,
 4. Esperanto w kościołach chrześcijańskich,
 5. Esperanto w Kościele Katolickim,
 6. Esperanto w organizacjach międzynarodowych,
 7. Esperanto w Trójmieście,
 8. Esperanto – łatwy, ładny, neutralny, międzynarodowy język przyjaźni i przyszłości.

Zamiast tematu 7-ego – „Esperanto w Trójmieście”, który najprawdopodobniej nie będzie interesował słuchaczy UTW spoza Trójmiasta, wskazanym jest opracowanie podobnego tematu dla poszczególnych, innych miast, bądź też regionów.

Na potrzeby nauki języka, mając na względzie pewne trudności w nabyciu podręczników, zaadoptowałem na użytek UTW, opublikowany na stronie www.esperanto.pl 32 lekcyjny podręcznik Marii Niemirow pt: „Esperanto dla wszystkich” (plik podrecznik_v0.1.pdf — 420 KB). Aby jednak ten podręcznik uczynić łatwo osiągalnym dla każdego słuchacza UTW, przez możliwość indywidualnego (bądź grupowego) jego skserowania, nieco go przerobiłem, tak aby niemal każda lekcja obejmowała 2 strony (1 kartkę). Wypełniłem je: różnymi, najczęściej używanymi zwrotami „Do zapamiętania”, anegdotami, przysłowiami, dialogami i piosenkami. Na końcu podręcznika zamieściłem tabele: przyimków, przedrostków, przyrostków i zaimków.

Dla ułatwienia ewentualnego nabycia dodatkowo jeszcze innych podręczników i słowników esperanckich zamieszczam tu też wykazy, cenniki i adresy ich nabycia w Warszawie i Gliwicach.

Ponadto zamieszczam tu też jako uzupełniające, następujące materiały, które mogą być w jakimś stopniu wykorzystywane w prowadzeniu poszczególnych tematów:

 1. Claude Piron – Dlaczego wierzę w esperanto?,
 2. List otwarty Claude Pirona do Leonardo Orbana,
 3. Czy wiesz, że…,
 4. O esperancie powiedzieli.

Do wszystkich tematów wykładów dołączam ramowe konspekty. Nie chciałbym jednak, by traktowane one były jako ostateczne i niepodważalne. Jestem świadom tego, że niektóre sformułowania mogą budzić wątpliwości bądź też nieścisłości.

Celem rozreklamowania na terenie UTW esperanta i zachęcenia słuchaczy do udziału w zajęciach z “Idei i nauki esperanta”, przygotowałem specjalną jednokartkową ulotkę (plik warto_poznac_esperanto.pdf — 68 KB). Ulotki takie wyłożyłem w miejscu dokonywania zapisów nowych słuchaczy, które mogli sobie dowolnie pobierać i zapoznać się z nią.

Będę wdzięczny za każdą rzeczową korektę, krytyczne uwagi i uzupełnienia, a nawet opracowanie dalszych, nowych tematów. Jeśli jakieś nowe opracowanie okaże się lepsze od dotychczasowego, chętnie te niezbyt doskonałe wycofam a w ich miejsce wprowadzę te nowe, lepsze.

Marzy mi się, aby naszym wspólnym wysiłkiem, sukcesywnie ten temat wzbogacać i udoskonalać tak, aby za parę lat był on naprawdę wzorcowym i służył do upowszechniania wiedzy o esperancie w naszym kraju.

Kazimierz Krzyżak

Komentarze

 1. Pielgrzym 15.03.2013 19:03 #

  Chciałbym zachęcić słuchaczy UTW w Kłodawie (śr.Polski) aby od nowego roku akadem.2013/14 stworzyć sekcję Esperanto i zacząć grupowo uczyć się podstaw tego języka. Proszę o materiały pomocnicze. dr inż.Włodzimierz Kowalczyk

Dodaj komentarz