Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/esperant/domains/esperanto.pl/public_html/malnova/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14
Esperanto.pl: artikoloj

nazwa:

e-mail:

www:

tresc:

Esperanto.pl

Ludwik Zamenhof – “Jedna ludzkość – drugi język dla wszystkich esperanto”. (Unu homaro – dua lingvo por ĉiuj Esperanto).

Esperanto narodziło się w Polsce. Jego twórca Ludwik Zamenhof pod pseudonimem dr Esperanto opublikował w Warszawie “Podręcznik języka międzynarodowego”.

Europejska debata obywateli

Edward Jaśkiewicz 2009-01-28

pt., 16/01/2009 – 22:11
Esperanto najłatwiejszym językiem międzynarodowym
By Edward, Polska

Nawet najbardziej uzdolniony i wykształcony człowiek – ma niewielkie szanse nauczenia się poprawnie choćby jednego narodowego języka, który zazwyczaj posiada trudną gramatykę lub wymowę, nie mówiąc już o wielojęzyczności, która pozostaje tylko marzeniem nie do zrealizowania dla ludzi przeciętnych w nauce. Dlatego najlepszym wyjściem dla tych byłby w tej sytuacji – oprócz języka ojczystego – drugi wspólny język pomocniczy, który musiałby być na tyle łatwy, żeby każdy obywatel mógł się go w rekordowym czasie nauczyć. Poza tym musiałby to być też język nie narodowy, lecz neutralny, bo w przeciwnym razie jak uczy historia, moglibyśmy mieć w UE powtórkę z byłej Jugosławii. A taki język już dawno istnieje. Jest to ESPERANTO, które mimo konkurencji wielu języków planowych przetrwało najdłużej i posiada miliony adeptów na całym świecie.
Czy gramatyka Esperanta jest logiczna i dlaczego? Tak, jest logiczna. I tu zacytuję fragment ze słowa wstępnego autora podręcznika do nauki Esperanta – Edwarda Janickiego: „Tysiące lat spędzone przez miliony ludzi nad nauką języków obcych, niepotrzebnie tracona kolosalna energia mózgów oraz miliardowe sumy, zupełnie niepotrzebnie na to wydane – dosłownie wołają o międzynarodowy pomocniczy język światowy. Istotne trudności przy organizowaniu międzynarodowych spotkań polegają przede wszystkim na organizowaniu wielu tłumaczy i kosztownych urządzeń fonicznych. Właśnie dlatego międzynarodowe konferencje kosztują tak wiele trudu, pieniędzy i czasu. Trudności te rozwiązać potrafi tylko istnienie jednego pomocniczego międzynarodowego języka i nad przekonaniem o tym wielkich ludzi tego świata pracują esperantyści wszystkich kontynentów. Nie sposób tu pominąć aspektu emocjonalnego, kiedy w tym języku bez żadnych zastrzeżeń i niejasności Azjata doskonale może się porozumieć z Europejczykiem, Afrykanin z Amerykaninem. Esperantyzm ogarnął cały świat w tym sensie, że nie ma na całej kuli ziemskiej kraju, uznanego za kulturalny, w którym nie byłyby zorganizowane ogniska esperanckie. Język Esperanto, oparty na głębokich studiach i ścisłych przesłankach naukowych, jest właściwie językiem żywym, uproszczonym do ostatnich możliwości. Jest to język tak prosty i łatwy, że na jego dostateczne opanowanie dla ludzi zdolnych wystarcza zaledwie parotygodniowy wysiłek“. A oto co powiedział o esperancie Claude Piron – Profesor psychologii, językoznawca, autor znanych książek i podręczników do nauki języka międzynarodowego, wieloletni tłumacz dla ONZ, funkcjonariusz Światowej Organizacji Zdrowia. Pracował w różnych krajach na świecie, ostatnio – w Szwajcarii. Przy biegłej znajomości francuskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego a nawet chińskiego /!/ języka, najbardziej lubił wyrażać swoje myśli i poglądy w języku międzynarodowym esperanto. Używany przez niego język był niezwykle prosty i zrozumiały nawet dla początkujących. Zmarł w końcu stycznia 2008 w Szwajcarii:

Otwarty list Claude Pirona do Leonarda Orbana

“ a Pan co myśli o językach w Europie?”
pyta Leonard Orban, członek Komisji Europejskiej , odpowiedzialny za wielojęzyczność.

Dziękuję Szanowny Panie, że zaprosił Pan Europejczyków, by wyrazili swoją opinię. To jest miły znak szacunku okazany zwykłym obywatelom.
Europejski problem językowy jest zderzeniem dwóch przeciwstawnych potrzeb: potrzeby komunikowania się i potrzeby poszanowania równych praw i osobistej tożsamości.
Używanie języka angielskiego nie jest demokratyczne. To powoduje “niemotę” większości Europejczyków. Proszę zaobserwować jak porozumiewają się dwaj innojęzyczni 30-40 letni Europejczycy, którzy studiowali język angielski 6, lub 7 lat.. Widoczne są wszystkie objawy afazji. Oni mówią urywanymi zdaniami, szukają w pamięci potrzebnych słów, potrzebują wielokrotnego powtórzenia pytań, aby zrozumieć, nie potrafią prawidłowo wymawiać.
Rozważając czas i wysiłek poświęcony na naukę, rezultat jest opłakany.
Przyczyną jest to, że język angielski nie jest przystosowany do wymogów komunikacji międzykulturowej. Obiektywnie udowadnia to fakt, że inwestycja dziesięciokrotnie mniejsza daje nieporównanie lepszy wynik, kiedy język komunikowania jest mądrzej i racjonalniej wybrany.

Nie tylko niedemokratyczne jest narzucanie języka angielskiego, ale jeszcze bardziej sposób przedstawiania problemu językowego obywatelom.
Ludzie odpowiedzialni, środki przekazu, elita inteligencka przyczyniają się do gigantycznego oszustwa, prawdopodobnie bardziej z niewiedzy, aniżeli z chęci, lecz w innym przypadku z godnym potępienia lekceważeniem konsekwencji.
Oszustwo jest łatwo przyjmowane.
Psychologicznie łatwiej jest dać się oszukać, niż przeciwstawić się rzeczywistości i nigdy nie brakuje skłonności, by widzieć coś na miarę naszych pragnień, a nie faktów.
Jednak oszustwo jest oszustwem niezależnie jakie czynniki prowadzą do niego.
Tylko, że oszukiwanie ludzi jest niedemokratyczne.

1. Mówi się ludziom innojęzycznym, ze można dobrze nauczyć się języka angielskiego. Oszustwo.
To jest możliwe tylko dla części osób, studiujących 4, lub 5 lat w angielskim uniwersytecie. Nawet wtedy nierówność poziomu językowego
w porównaniu z rodowitym Anglikiem pozostaje.

2. Mówi się, że w szkole można nauczyć się angielskiego. Większość uczniów wyobraża sobie, ze kończąc kurs, będą dobrze znać język. Oszustwo
Badania przeprowadzone w Hanowerze na 3 700 studentach po 8 do 10 latach nauki wykazały, że tylko 1% znalazło się w kategorii “Znajomość bardzo dobra”, a 4% w “Znajomość dobra”.
Badanie wykazało, ze większość młodzieży miała duże złudzenia oceniając swoją wiedzę w 34% “bardzo dobrze” i 38% “dobrze. Samooszukiwanie .
Obiektywizm w stosunku do siebie jest zawsze trudny. Niestety samooszukiwanie się jest przeciw demokracji, bo powoduje następne oszustwa.

3. Każe się wierzyć, że po tej nauce angielskiego będzie można porozumieć się na całym świecie. Oszustwo.
W Europie więcej niż 90% mieszkańców nie potrafi zrozumieć prostych zdań angielskich na temat życia codziennego. Proszę spróbować porozmawiać ze spotkanym na ulicy Polakiem, lub Francuzem. Okaże się, że oszukano cię mówiąc o powszechności języka angielskiego.

4. Każe się wierzyć, że panowanie języka angielskiego jest ostateczne i absurdem jest proponowanie zmiany systemu, nawet po okresie przejściowym. Historia uczy nas, że takie sądy częściej się nie spełniają.. Nikt nie wie co zdarzy się jutro. Przedstawiać przypuszczenia jako rzeczywistość jest oszustwem.

5. Oszukuje się ludzi ukrywając w jakim stopniu wymowa języka angielskiego jest inna i trudniejsza, niż w większości języków innych narodów. Unika się wyjaśnienia, że większość dźwięków wymowy i spółgłoska ‘th” nie istnieje w językach 82% Europejczyków. Są to stałe źródła nieporozumień i ryzyko ośmieszenia.

6. Język angielski wymaga podwójnego wysiłku do zapamiętania słów , ale o tym się nie mówi. Oszustwo.
Prawie we wszystkich językach istnieje ułatwiająca zależność między słowami wynikającymi z tego samego rdzenia..
W angielskim trzeba się uczyć osobno wszystkich synonimów. i ogromnego słownika.

7. Daje się do zrozumienia, że angielski jest językiem tak precyzyjnym jak inne.
Oszustwo. Jest mniej precyzyjny. Pojęcia zawierają szeroką interpretację.
Pracowałem jako tłumacz kilku języków, ale żaden nie stwarzał takich wątpliwości jak angielski. Jest to kłopotliwe w dziedzinie prawa i nauki.
Oto przykłady:
a) Develop an industry może znaczyć: “postawić przedsiębiorstwo”, “tworzyć przedsiębiorstwo, które jeszcze nie istnieje”, jak “rozwinąć, zmasować już istniejące”.

b) Bush warned against attacking Iran może znaczyć “Bush przestrzegł przeciw atakowi na Iran” i “Bush był ostrzeżony przez innych przed atakiem na Iran”..

c) Moja znajoma tłumaczka zaczęła tłumaczyć: “Iraqis today have no power kiel “ Irakijczycy dzisiaj nie mają mocy (politycznej)”, a po kilku minutach postępującego przemówienia zrozumiała, że powinna była powiedzieć: “Dzisiaj jest dzień bez energii elektrycznej w Iraku”

d) English teacher może odnosić się tak samo do Anglika uczącego matematyki, jak Węgra uczącego języka angielskiego.. Mogę przedstawić ogromną ilość przykładów, ale te prawdopodobnie wystarczą

8. Mówi się, że esperanto jest zabawą, amatorszczyzną, fantazyjną utopią, która nie funkcjonuje. Oszustwo. Porównując esperanto w praktyce z angielskim na wysokim poziomie, z angielskim żenującym, z równoczesnym, albo późniejszym tłumaczeniem, porównując gesty, jąkanie, trzeba stwierdzić, że esperanto przewyższa angielski, chociaż nie wymaga nawet groszowej inwestycji, a potrzebuje mniej wysiłku i czasu. Po 6 miesiącach nauki esperanto pozwala na komunikację , czego nie osiąga się po 6 latach nauki innych języków. Stosunek wyniku do kosztu jest najlepszy w porównaniu z innymi językami.

9. Twierdzi się, że angielski jest jedynym rozwiązaniem wielojęzyczności i koszty jego wprowadzenia są nieważne i niemożliwe do zmniejszenia. Oszustwo. Koszty nauki i stosunków międzynarodowych byłyby mniejsze, gdyby angielski zastąpiony został przez esperanto. Ekonomista Francois Grin obliczył, że Europa wprowadzając esperanto zaoszczędziłaby 25 miliardów euro rocznie.
Oszustwem jest twierdzenie, że monopol nauczania angielskiego nie powoduje złych następstw. Setki godzin zaoszczędzone przy nauce esperanta pozwalają na naukę innych języków i kultur.

Reasumując, językowa organizacja europejska i światowa opierają się na oszustwach powtarzanych i pisanych, niezależnie, czy rozpowszechniający je są tego świadomi, czy nie. Oni powtarzają co się mówi, nie kontrolując faktów i nie myśląc o konsekwencjach tego postępowania.
Co zamierza Pan zrobić jako członek Komisji, co zamierza zrobić Komisja , aby przywrócić prawdę? Wybór języka angielskiego jako nadrzędnego środka porozumiewania nigdy nie będzie demokratyczną decyzją…Nigdy uczciwie nie poinformowano publiczności, nie pozostawiono obywatelom wolnego wyboru.
Prawdziwa demokracja wymaga, aby ludzie odpowiedzialni byli obiektywnie informowani o rozmaitych opcjach, informowali o nich publiczność, ostrzegali o możliwych oszustwach i pozwalali na wolny wybór.
Czy zgadza się Pan z takim punktem widzenia? Jeśli tak, to na czym opiera Pan swoje stanowisko?
Jeżeli Komisja nadal będzie w takim bezwładzie, nie będzie nadziei na demokrację w europejskich instytucjach..
Każde oszustwo rozpowszechniane nawet w dobrej intencji może prowadzić tylko do braku demokracji.
42 Vote(s)

Dla chcących uczyć się esperanta

Edward Jaśkiewicz 2008-11-16

Oto interesująca strona dla chcących uczyć się esperanta zawierająca odnośniki do stron w wielu językach: http://www.esperanto.net/

Esperanto - nalłatwiejsze i najbogatsze

Edward Jaśkiewicz 2008-11-14

Artykuł opublikowany w esperanto, niemieckim, angielskim, rosyjskim znajdujący się w GOOGLE. Brakowało polskiego, więc przetłumaczyłem też na polski.

Już od najdawniejszych czasów przyświecała ludziom idea, uporania się z przysłowiową “Wieżą Babel” i stworzenia jakiegoś uniwersalnego języka międzynarodowego.

Podręczniki, słowniki i książki do nabycia w Oddziale Gliwickim PZE

Podręczniki, słowniki i książki do nabycia w Oddziale Warszawskim PZE

“a co Pan myśli o językach w Europie?” – pyta Leonard Orban, członek Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za wielojęzyczność.

Dużo czytam po angielsku, stosunkowo dużo używam go, lubię ten język, ale nie powoduje on drżenia serca, jak Esperanto. Lubię język angielski, ale Esperanto kocham. … wielką różnicą między językiem angielskim, a Esperanto jest to, że Esperanto wzrusza serca, angielski nie.